سامانه آموزشی خط آموز | Khat Amoz System

سامانه آموزشی خط آموز

دارای سیستم پیشرفته کتابخوان آزمون آنلاین گروه بندی فروشگاه آنلاین

سامانه آموزشی خط آموزشی

دارای سیستم پیشرفته کتابخوان آزمون آنلاین گروه بندی فروشگاه آنلاین

icons8-online-support-80

قابل اجرا در دستگاه های مختلف

00000
000
0000

بسته یکپارچه خط آموز

بسته یکپارچه خط آموز شامل همه امکانات سیستم آموزشی خط آموز میباشد که شامل سیستم کتابخوان ، آزمون آنلاین ، فروشگاه ، سیستم اطلاع رسانی ، آموزش آنلاین ، لینکدونی (اتصال به شبکه های مجازی) ، تقویم و رویداد و سیستم پرتال نمره دهی که شامل (درج نمرات کلاسی ، درج نمرات نوبت اول و دوم و سیستم ثبت حضور و غیاب )  میباشد . که کل سامانه های نامبرده در یک بسته که با قیمت 9.000.000 تومان میباشد.

بسته یکپارچه خط آموز

خط آموز (1)

سامانه های خط آموز به صورت جداگانه

وب اپلیکشن خط آموز

تیم خط آموز برای سهولت کار شما کاربران عزیز با سیستم آموزشی  ، نرم افزار یا وب اپلیکشن سیستم آموزشی خط آموز را  طراحی و اماده استفاده  کرده است . لازم به ذکر است شما کاربران عزیز در صورت تهیه  هر یک از محصولات سامانه خط آموز به صورت رایگان به عنوان هدیه  در نظر گرفته میشود.

وب اپلیکشن خط آموز

برخی از امکانات

سامانه کتابخوان

• تغییر نام کتابخوان ( با قابلیت غیرفعالسازی بخش اخبار)
• مدیریت 10 بخش کتابخوان ( با قابلیت غیر فعالسازی هریک از بخش ها )
• مدیریت درج کتاب های هریک از بخش ها ( با قابلیت افزودن کتاب به بخش دیگر بصورت مشترک )
• مدیریت درج جلسات ( سهولت در درج اخبار با ابزارک های آماده )
• قابلیت سنجاق کردن جلسه ( نمایش جلسه مدنظر در ابتدای جلسه های درج شده قبلی)
• قابلیت محدود سازی نمایش کتابخوان

سامانه آزمون آنلاین

• برگزاری آزمون بصورت چندگزینه ای
• برگزاری آزمون بصورت جای خالی
• برگزاری آزمون بصورت تشریحی
• دریافت پاسخ ها بصورت متن و فایل
• امکان درج بازه زمانی جهت برگزاری آزمون
• امکان درج زمان جهت پاسخگویی به آزمون
• امکان محدود سازی تعداد دفعاتی که کاربران میتوانند در آزمون شرکت کنند
• امکان محدودسازی تعداد دفعاتی که موردنیاز است آزمون در مجموع برگزار شود
• امکان نمایش متفاوت سواالت به کاربران
• امکان نمایش متفاوت پاسخ ها به کاربران
• امکان تصحیح خودکار آزمون
• امکان ارسال پاسخ ها بصورت ایمیل

سامانه اطلاع رسانی

• تغییر نام بخش اخبار(با قابلیت غیرفعالسازی بخش اخبار)
• نمایش بخش اخبار به دو صورت آرشیو و دسته بندی (با قابلیت مدیریت نحوه نمایش)
• مدیریت دسته های خبری (امکان ایجاد دسته های دلخواه خبری)
• مدیریت اخبار (سهولت در درج اخبار با ابزارک های آماده)
• قابلیت محدود سازی نمایش اخبار

سامانه آموزش آنلاین

• تغییر نام آموزش آنلاین (با قابلیت غیرفعالسازی بخش آموزش آنلاین)
• نمایش بخش آموزش آنلاین به دو صورت آرشیو و دسته بندی (با قابلیت مدیریت نحوه نمایش)
• مدیریت دسته های آموزش آنلاین (امکان ایجاد دسته های دلخواه آموزش آنلاین)
• مدیریت نوشته های آموزش آنلاین (سهولت اتصال به سامانه های آموزش آنلاین موجود)
• قابلیت محدود سازی نمایش آموزش آنلاین

سامانه لینکدونی

• تغییر نام گروه ها (با قابلیت غیرفعالسازی بخش گروه ها)
• نمایش بخش گروه ها به دو صورت آرشیو و دسته بندی (با قابلیت مدیریت نحوه نمایش)
• مدیریت دسته های گروه ها (امکان ایجاد دسته های دلخواه گروه ها)
• مدیریت نوشته های آموزش آنالین (سهولت اتصال به گروه های شبکه اجتماعی موجود)
• قابلیت محدود سازی نمایش گروه ها

سامانه تقویم و رویداد

• تغییر نام تقویم آموزشی (با قابلیت غیرفعالسازی بخش آزمون)
• قابلیت فیلتر رویداد (براساس زمان شروع و زمان اتمام)
• مدیریت دسته های رویداد (امکان ایجاد دسته های دلخواه رویداد ها)
• مدیریت نوشته های رویداد (سهولت در درج رویداد با ابزارک های آماده)
• قابلیت سنجاق کردن رویداد (مایش رویداد مدنظر در ابتدای رویداد های درج شده قبلی)
• قابلیت محدود سازی نمایش رویدا

سامانه فروشگاه

• تغییر نام فروشگاه (با قابلیت غیرفعالسازی بخش فروشگاه)
• مدیریت دسته های محصوالت (امکان ایجاد دسته های دلخواه محصوالت)
• مدیریت نوشته های محصوالت (سهولت در درج محصوالت با ابزارک های آماده)
• قابلیت سنجاق کردن محصوالت (نمایش محصول مدنظر در ابتدای محصوالت درج شده قبلی)
• قابلیت محدود سازی نمایش محصوالت

پرتال نمره دهی و درج حضور و غیاب

• تغییر نام پرتال نمره دهی (با قابلیت غیرفعالسازی بخش آزمون)
• قابلیت درج نمره کلاسی

• قابلیت درج نمره نوبت اول

• قابلیت درج نمره نوبت دوم

• قابلیت ثبت حضور غیاب
• قابلیت محدود سازی پرتال

چگونه محصول را تهیه کنم ؟

فقط کافیست از بخش ثبت سفارش در منو یا دکمه های موجود در سایت فرم را پرکنید و منتظر تماس کارشناسان و مشاورین ما باشید ، ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

سایر امکانات

دارای صفحه نخست با امکانات :


• تغییر نام صفحه نخست (با قابلیت غیرفعالسازی صفحه نخست)
• نمایش اخبار به صورت گذرا (با قابلیت غیرفعالسازی)
• مدیریت اسالیدر (با قابلیت غیرفعالسازی)
• نمایش امکانات سامانه (با قابلیت ویرایش توضیحات هریک از امکانات)
• مدیریت بخش دانلود نرم افزار سامانه (با قابلیت غیرفعالسازی)

دارای بخش برگه ها با امکانات :

 

• مدیریت دسته های برگه ها (امکان ایجاد دسته های دلخواه برگه ها)
• مدیریت برگه ها (سهولت در درج رویداد با ابزارک های آماده)
• قابلیت سنجاق کردن برگه ها (نمایش برگه مدنظر در ابتدای برگه های درج شده قبلی)
• دارای دسته فرم ها جهت درج برگه های فرمساز
• قابلیت محدود سازی نمایش برگه ها

دارای بخش فرم ها با امکانات :

 

• تغییر نام فرم ها )با قابلیت غیرفعالسازی بخش فرم ها(
• امکان ساخت فرم های دلخواه
• قابلیت محدود سازی نمایش فرم ها

دارای بخش اعالنات و ارسال تیکت :

 

• امکان ایجاد دپارتمان های دریافت تیکت
• امکان مشاهده تیکت های دریافتی از کاربران
• امکان ارسال تیکت به کاربران
• امکان ارسال اعالنات به کاربران
• امکان مشاهده تمامی اعالنات

 دارای بخش صورتحساب :

 

• ایجاد صورتحساب با موارد پرداختی
• مشاهده تمامی صورتحساب ها
• مشاهده پرداخت ها
• مشاهده آمار صورتحسابها
• قابلیت ارسال صورتحسابهای ایجاد شده از طریق ایمیل و تیکت پشتیبانی